HOME | RESEARCH | PUBLICATION | MEMBERS | PHOTOS | PRINCIPLE | CONTACT US
         
    Field work
         
  IGDB Tian lab & Shunyi Beijing 2021-05      
     
         
     
         
  IGDB Tian lab & Shunyi Beijing 2020-05      
     
         
  IGDB Tian lab & Suzhou Anhui 2019-06      
     
         
     
         
  IGDB Tian lab & Dongying Shandong 2019-06      
     
         
     
         
  IGDB Tian lab & Changping & Shunyi 2019-05      
     
         
     
         
  IGDB Tian lab & Shunyi Beijing 2018-05      
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
  IGDB Tian lab & Wuqing Tianjin 2016-05      
     
         
     
         
     
         
  Shangxinzhuang 2014-05-07      
     
         
     
         
     
         
     
         
  IGDB Farm 2013-08-01      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
  IGDB Farm 2012-09-14      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
  IGDB Farm 2012-05-22      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
  IGDB Farm 2011-10-11      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
  Greenhouse 2011-10-09      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
        << Back